Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde

Bijdrage aan studentsymposia

Het bestuur van het Genootschap heeft besloten om ook in 2011 studieverenigingen binnen de FG en de FNWI indien gewenst actief te ondersteunen bij het organiseren van symposia. De ondersteuning betreft vooral een programmatische (het zoeken en uitnodigen van sprekers) en een financiële ondersteuning van het symposium.

Voorwaarde voor ondersteuning is zichtbaarheid van het Genootschap tijdens het symposium bij voorbeeld door verwijzing naar het Genootschap, gebruik logo e.d.

Verzoeken voor ondersteuning kunnen worden gericht aan:

Secretariaat Genootschap t.b.v. Natuur-, Genees- en Heelkunde
t.a.v. Mevr. M. Kranenburg
Science Park 904 Postbus 94248 1090 GE Amsterdam
Tel: 525 5055
m.kranenburg@uva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

26 februari 2013