Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde

Bijzondere Leerstoelen

Het Genootschap kent 9 bijzondere leerstoelen binnen de faculteiten Geneeskunde, Tandheelkunde en Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica aan de Universiteit van Amsterdam. De leeropdracht van de houders van de bijzondere leerstoelen betreft het stimuleren van innovatief wetenschappelijk onderzoek binnen of op de grensvlakken van het onderzoek binnen deze faculteiten. 

 

Bij de instelling van de leerstoelen worden de procedures uitgevoerd conform het Hooglerarenbeleid aan de Universiteit van Amsterdam.  Voor iedere bijzondere leerstoel maakt een lid van het bestuur van het Genootschap deel uit van het Curatorium. 

Gepubliceerd door  Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

GNGH

2 januari 2014