Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde

Doelstelling van het Genootschap

Het Genootschap stelt zich ten doel de bevordering van de wetenschap op het gebied van de Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen in de ruimste zin.

 

Het Genootschap tracht dit doel te bereiken door:  

  1. het (doen) houden van wetenschappelijke bijeenkomsten; 
  2. het toekennen van onderscheidingen wegens verdiensten voor de wetenschappen; 
  3. het stimuleren van verbreiding van de wetenschap; 
  4. het vestigen van bijzondere leerstoelen aan de Universiteit van Amsterdam; 
  5. het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking;  
  6. het verlenen van materiële steun aan onderzoekers en studenten.  

Beleidsplan 2017

Verslagen van de activiteiten

Gepubliceerd door  Genootschap ter bevordering van Natuur-Genees en Heelkunde

GNGH

16 augustus 2018