Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Begroting 2018

Tijdens de jaarvergadering op 16 november 2017 is de begroting voor 2017-2018 vastgesteld. Ten opzichte van de begroting van de jaren ervoor zijn er de volgende wijziging:

  • Lager bedrag voor inkomsten uit contributies vanwege een teruglopend ledenaantal
  • Hoger bedrag voor medailles vanwege de uitreiking van 3 Andreas-Bonn medailles inclusief geldprijs in 2018
  • Notariskosten voor de wijziging van de statuten.

Gezien de positieve resultaten in de afgelopen jaren is besloten te begroten op een tekort van -7500 euro voor het jaar 2017-2018.

De begroting voor 2017-2018 komt er hiermee als volgt uit te zien:

Inkomsten 

Contributies 10000
Bijdragen jaarvergadering 3000
Inkomsten uit eigen vermogen 12000
Totaal 25000

Uitgaven

Administratiekosten 3000
Kosten Insinger 6000
Drukwerk 1500
Beurzen en subsidies 6000
Wetenschappelijke bijeenkomsten 1000
Representatie 500
Jaarvergadering 6000
Medailles 7500
Notariskosten 100
Totaal 32500
   
Resultaat -7500

 

Het boekjaar loopt van 1 november 2017 t/m 31 oktober 2018.