Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde

Het Genootschap

Voordracht over anatomie door Andreas Bonn

Voordracht over de anatomie door Andreas Bonn voor het departement der Tekenkunde van Felix Meritus (1792)

Het Genootschap is in 1790 opgericht door Andreas Bonn, hoogleraar Anatomie en Heelkunde aan de Doorluchte School te Amsterdam en organiseert wetenschappelijke bijeenkomsten, kent onderscheidingen toe aan beoefenaars van wetenschap, verleent reisbeurzen aan jonge onderzoekers en geeft steun aan activiteiten die passen binnen de doelstelling van het genootschap, i.e. de bevordering van de Natuur-, Genees- en Heelkunde.

Het lidmaatschap van het Genootschap wordt aangeboden aan gepromoveerde beoefenaren van de wiskunde, informatica, natuurwetenschappen of geneeskunde en aan hen die door opleiding of werkzaamheden een binding hebben met de Universiteit van Amsterdam.

 

Gepubliceerd door  Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

7 oktober 2012