Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Beurzen en bijdragen

Reisbeurzen voor jonge onderzoekers

Click here for the English version of this page

Elk jaar kent het Genootschap beurzen toe aan jonge onderzoekers in de natuurwetenschappen, geneeskunde of tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam of de Vrije Universiteit Amsterdam. Tot deze groep behoren masterstudenten of promovendi, die geen andere mogelijkheden hebben een reis te financieren (bijv via NWO-subsidies). De reisbeurzen worden  twee keer per jaar toegekend; een keer in het voorjaar en een keer in het najaar. De reisbeurs bedraagt maximaal 1000 euro; per ronde worden drie beurzen toegekend.

  • Voor de voorjaarsronde dient een reisbeurs uiterlijk 30 april  aangevraagd te worden.
  • Voor de najaarsronde dient een reisbeurs uiterlijk 30 oktober aangevraagd te worden.

 Een aanvraag moet bevatten:

  • Bestemming en doel van de reis
  • Een korte motivatie voor de reis / conferentiebezoek
  • Of de aanvrager een presentatie geeft en zo ja, in welke vorm
  • Een begroting met daarin duidelijk het aangevraagde bedrag
  • Voor promovendi: een verklaring van het instituut dat er geen andere middelen beschikbaar zijn.

 

Als bijlagen dienen te worden bijgesloten

  • Een ingevuld aanvraagformulier (zie link hieronder) 
  • Een korte omschrijving en het programma van de conferentie
  • Een CV van de aanvrager, inclusief een publicatielijst 

 

De aanvraag kan per e-mail (in pdf-formaat) worden ingediend bij het secretariaat van het Genootschap via gngh@uva.nl.

De aanvragers ontvangen binnen 2 maanden na de sluitingsdatum bericht omtrent af- dan wel toewijzing van de door hen aangevraagde beurs.

Aanvraagformulier Reisbeurs Genootschap

Verstuur aanvraag