Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Beurzen en bijdragen

Subsidies voor wetenschappelijke bijeenkomsten

Het Genootschap stelt subsidiebijdragen van maximaal 1000 euro ter beschikking voor bijeenkomsten die onderwerpen op de grensvlakken van de exacte wetenschappen behandelen. Voorwaarde hiervoor is dat de bijeenkomsten worden georganiseerd door en open staan voor promovendi en jonge gepromoveerden van de Universiteit van Amsterdam. Deze subsidie kan worden aangevraagd tot drie maanden voor de datum van de bijeenkomst bij het bestuur van het Genootschap, vergezeld van een beschrijving van onderwerp en sprekers en voorzien van een begroting.

Verzoeken voor ondersteuning kunnen worden gericht aan:

Secretariaat Genootschap t.b.v. Natuur-, Genees- en Heelkunde
t.a.v. Mevr. M.Kranenburg
Science Park 904
Postbus 94348 1090 GE Amsterdam
Tel: 525 5055
m.kranenburg@uva.nl