Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Over het Genootschap

Verslag van de activiteiten 2013

Leerstoelen 

De leerstoelen in de Circulatoire Fysica (prof.dr. H. Vink) en Instrumentele Sterrenkunde (prof.dr. W.J. Jaffe) zijn vrijgekomen. Het bestuur oriënteert zich op een invulling van deze twee leerstoelen. Voor de leerstoelen Subatomaire Fysica en Hoge-resolutie microscopie hebben de respectievelijke curatoria een kandidaat voorgesteld.

Prof.dr. M.C. Aalders (leerstoel Forensische Biofysica) heeft in september 2013 zijn oratie gehouden, getiteld “De waarheid aan het licht”. 

Wetenschappelijke bijeenkomsten

In het afgelopen jaar zijn twee wetenschappelijke bijeenkomsten georganiseerd. Door beschikbaarheid van de sprekers vonden deze niet zoals gebruikelijk in mei en oktober plaats, maar in september en oktober.

Op de wetenschappelijke bijeenkomst van 26 september was het thema “Intravital Imaging in patients”. Sprekers waren dr. Philip de Witt Hamer (AMC) en prof.dr. Joep Bartelsman (AMC). De wetenschappelijke bijeenkomst van 22 oktober j.l. stond in het teken van de Andreas Bonn- medaille. Twee oud-winnaars, prof.dr. Victor Lamme (winnaar 1993) en dr. Joost Wiersinga (winnaar 2008), vertelden over hun huidige onderzoek.

Beide bijeenkomsten werden door ongeveer 30 leden bezocht en waren zeer interessant.

Reisbeurzen

In het jaar 2013 zijn 32 aanvragen voor een reisbeurs gedaan. Van deze aanvragen zijn er drie gehonoreerd:

  • Studievereniging Mozaiek - Ondersteuning voor 20 studenten voor een studiereis naar Japan met als thema Public Health (€ 1000,-);

  • Chris Tyson, masterstudent Biological Sciences voor deelname aan de Annual Meeting of the Waterbird Society (€ 440,-);

  • Daniel Lionarons, masterstudent Geneeskunde voor deelname aan de Digestive Disease Week (€ 441,-). 

Subsidies

Het Genootschap heeft in het afgelopen jaar de volgende subsidies toegekend:

  • Een bijdrage van € 500,- aan het afscheidssymposium van prof.dr. Jook Walraven;
  • € 1000,- aan prof.dr. Otto Bleker voor de totstandkoming van een boek over Hector Treub;
  • € 1000,- aan de promovendi-vereniging APROVE van het AMC voor de organisatie van het symposium “Making money in Science” in april 2013;
  • Toezegging van € 500,- voor het boek “Amsterdamse Anatomische Lessen Ontleed” ter gelegenheid van de 20e editie van “De Anatomische Les” op 14 november 2013.

 

Introductie aspirant-lidmaatschap

Het Genootschap heeft, na positief besluit van de ledenvergadering, het aspirant-lidmaatschap ingevoerd voor promovendi van AMC, ACTA en FNWI. Inmiddels hebben zich 8 aspirant-leden aangemeld. De actieve werving van aspirant-leden moet nog beginnen.

Nieuwsbrief

Het Genootschap heeft een nieuwsbrief geïntroduceerd. Twee maal per jaar zal deze nieuwsbrief verschijnen. In de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van de activiteiten van het Genootschap.

Overdracht secretariaat

Per 1 januari 2013 heeft Marieke Kranenburg het secretariaat van Bondien Fabius overgenomen. Bondien heeft deze taak 32 jaar lang vervuld. Inmiddels heeft het bestuur op passende wijze afscheid genomen van Bondien.

Overschakeling naar digitale mailings

Voorheen werd alle post verzonden per reguliere post. Per 1 januari 2013 is het Genootschap overgeschakeld op digitale verzending van uitnodigingen voor de wetenschappelijke bijeenkomsten, de jaarvergadering en de facturen voor de contributie. De leden die niet over een e-mailadres beschikken, blijven deze stukken per post ontvangen.