Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Over het Genootschap

Verslag van de activiteiten 2016

Leerstoelen

  • Prof.dr. Frank Cobelens (leerstoel “Epidemiologie en bestrijding van armoede gerelateerde infectieziekten”) heeft in de zomer van 2016 zijn ontslag aangeboden aan het Genootschap. Reden hiervoor is dat Frank Cobelens per 1 september 2016 is benoemd als gewoon hoogleraar Global Health aan het AMC. In overleg met de decaan AMC wordt een nieuw curatorium gevormd, dat zich zal buigen over de invulling van de leerstoel.
  • Voor de leerstoel “Experimentele Sterrenkunde” is een kandidaat. Het dossier ligt op dit moment ter beoordeling bij het College van Bestuur.
  • Voor de leerstoel “Moleculaire Oncologie” heeft het curatorium aan de decaan AMC een voorstel gedaan voor een profiel van de leerstoel en is er een beoogd kandidaat.
  • De oratie van prof.dr. Kees Jalink heeft 5 oktober 2016 plaatsgevonden. De titel van de oratie luidde “De kracht van microscopie”.

 

Wetenschappelijke bijeenkomsten

In april 2016 is een wetenschappelijke bijeenkomst georganiseerd met als thema “Erythrocytes and extracellular vesicles: not only transporters in the circulation”. Sprekers waren dr. Rienk Nieuwland (AMC) en dr. Robin van Bruggen (Sanquin). In totaal waren er rond de 30 aanwezigen.

 

De tweede wetenschappelijke bijeenkomst is door verschillende omstandigheden nog niet gepland. Een voorstel voor het thema is “Klimaatveranderingen”; inmiddels zijn diverse sprekers benaderd. 

 

Reisbeurzen

In het jaar 2016 zijn 24 aanvragen voor een reisbeurs gedaan in de voorjaarsronde. Hiervan zijn 4 aanvragen gehonoreerd. De volgende personen hebben ieder € 500 ontvangen ten behoeve van conferentiebezoek, cursusdeelname of het uitvoeren van een onderzoeksproject:

  • Fares Karamat, promovendus, AMC
  • Kit-Yi Yam, promovendus, FNWI-SILS
  • Emma Birnie, promovendus, AMC
  • Maartje Singendonk, promovendus, AMC

Bij het sluiten van de najaarsronde bleek dat er, tegen de gewoonte in, geen aanvragen waren vanuit AMC vanwege een communicatiefout. De deadline is daarom verlengd tot 31 oktober 2016.

 

Subsidies

Het Genootschap heeft in het afgelopen jaar de volgende subsidies toegekend:

  • € 500 voor het APROVE symposium 2016 “Science to Success”
  • € 1000 voor het Frederik Ruysch-project, voor publicatie in boek en DVD van “Alle de Werken”.