Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Over het Genootschap

Verslag van de activiteiten 2017

Leerstoelen

 • Op de leerstoel “Experimentele Sterrenkunde” is Michiel Hogerheijde benoemd per 1 juni 2017
 • Op de leerstoel “Moleculaire Oncologie” is Louis Vermeulen benoemd per 1 oktober 2017.
 • De benoeming van Peter Timmerman op de leerstoel Protein Mimetic Chemistry is voor een periode van 5 jaar verlengd.
 • De leerstoel Bio-informatica is vrijgekomen, vanwege de benoeming van Antoine van Kampen als regulier hoogleraar in het AMC.
 • Over de vacante leerstoel “Epidemiologie en bestrijding van armoede gerelateerde infectieziekten”) is overleg geweest met de decaan van de Faculteit der Geneeskunde. Het profiel van de leerstoel wordt gewijzigd in Epigenetica. Inmiddels is een curatorium benoemd en wordt een kandidaat geworven.

 

Wetenschappelijke bijeenkomsten

 • In februari 2017 is een wetenschappelijke bijeenkomst georganiseerd met als thema “Climate, Science and Economy”. Sprekers waren prof.dr. Daan Crommelin (CWI-UvA) en prof.dr. Bob van der Zwaan (ECN & UvA).
 • In september 2017 vond de tweede wetenschappelijke bijeenkomst plaats bij ACTA. Het thema van deze bijeenkomst was “Oral ecology and inflammation-driven bone resorption” met als sprekers prof.dr. Egija Zaura en dr. Teun de Vries.

Bij beide bijeenkomsten waren ca. 30 belangstellenden aanwezig.

In juni was oorspronkelijk een bijeenkomst gepland rondom het thema “Epigenetica” met als sprekers dr. Pernette Verschure (UvA) en prof.dr. Marianne Rots (RUG). De belangstelling voor deze bijeenkomst was gering, doordat deze gelijk viel met de afronding van het academisch jaar. De bijeenkomst zal nu plaatsvinden op 18 januari 2018.

 

Reisbeurzen

In het jaar 2017 zijn 15 aanvragen voor een reisbeurs gedaan in de voorjaarsronde. Hiervan zijn 5 aanvragen gehonoreerd. De volgende personen hebben ieder € 500 ontvangen ten behoeve van conferentiebezoek, cursusdeelname of het uitvoeren van een onderzoeksproject:

 • Casper Hesp, masterstudent, FNWI-API
 • Yuan Gao, promovendus, FNWI-HIMS
 • Fons van den Berg, masterstudent, AMC
 • Dorith Claushuis, promovendus, AMC
 • Kaj Lambers, promovendus, AMC

Voor de najaarsronde zijn 8 aanvragen ingediend. Jurering van deze voorstellen vindt op dit ogenblik plaats.

 

Subsidies

Het Genootschap heeft in het afgelopen jaar de volgende subsidies toegekend:

 • € 500 voor het symposium ter ere van de 65e verjaardag van Bernard Nienhuis
 • € 500 voor het Aprove symposium “(Don’t) Believe the Hype”

 

 

Ledenwerving

Er is hard gewerkt aan een informatieboekje over het Genootschap. Het boekje is nu klaar, met een Nederlandse en een Engelse tekst, en zal bij de ledenwerving gebruikt worden. Ledenwerving onder pas gepromoveerden en promovendi (die aspirantlid kunnen worden) verloopt moeizaam. Het bestuur vermoedt dat de drukke levensfase waarin deze doelgroep verkeert, hiervan de oorzaak is. Ook gezien het profiel van de belangstellenden op de wetenschappelijke bijeenkomsten heeft het bestuur besloten de ledenwerfactiviteiten komend jaar uit te breiden naar de gepensioneerden van onze faculteiten; het bestuur zal hiertoe contact opnemen met de kring UvA senioren. De andere wervingsactiviteiten op UvA en VU worden voortgezet.