Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Over het Genootschap

Begroting 2018

Tijdens de jaarvergadering op 15 november 2018 is de begroting voor 2018-2019 vastgesteld.

Inkomsten 

Contributies 10000
Bijdragen jaarvergadering 2500
Inkomsten uit eigen vermogen 48000
Totaal 60500

Uitgaven

Administratiekosten 5000
Kosten Insinger 7000
Drukwerk 2000
Beurzen en subsidies 17000
Kemp stipendium 15000
Wetenschappelijke bijeenkomsten 1000
Publiekslezing 3000
Representatie 500
Jaarvergadering en genootschapsdiner *  8000
Medailles 2000
   
Totaal 60500
   
Resultaat 0

* Opgebouwd uit 3500 kosten voor jaarvergadering en 4500 kosten voor Genootschapsdiner

Het boekjaar loopt van 1 november 2018 t/m 31 oktober 2019.