Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Over het Genootschap

Resultaat 2013

Staat van baten en lasten

De realisatie 2012-2013 loopt over de periode 1 november 2012 t/m 31 oktober 2013 en ziet er als volgt uit.

Inkomsten 

Begroting Realisatie
Contributies 10000 14111
Bijdragen jaarvergadering 3200 1790
Inkomsten uit eigen vermogen 12000 11500
Totaal 24000 27401

Uitgaven

Begroting Realisatie
Administratiekosten 3000 2988
Kosten Insinger 2800 2883
Drukwerk 3000 2377
Beurzen en subsidies 3000 4381
Wetenschappelijke bijeenkomsten 800 1341
Representatie 800 785
Jaarvergadering 10000 2960
Medailles 631 993
Terugstorting contributie 40
Totaal 24031 18721
Resultaat +1169 +8679

 

 De voornaamste verschillen in begroting en realisatie zijn:

  • 4000 euro meer ontvangen aan contributies door eenmalige actie voor het innen van achterstallige contributies.
  • 1000 euro minder aan inkomsten aan bijdragen jaarvergadering door lagere deelname dan verwacht. 
  • 7000 euro minder aan kosten voor jaarvergadering door lagere deelname en doordat grootste deel van de rekening al in het jaar 2012 was betaald.
  • 1400 euro meer uitgaven aan beurzen en subsidies. Hiertoe is besloten toen halverwege het jaar bleek dat er meer inkomsten en minder uitgaven zouden zijn.

Vermogen

Na afsluiting van het boekjaar 2013 is het eigen vermogen van het Genootschap als volgt opgebouwd:

 

 Stand 1/11/2012  Stand 31/10/2013
Vermogen beleggingsrekening  352.491  363.177
Betaalrekening  6.164  17.727
Spaarrekening  21.373  21.640
Totaal vermogen  380.028  402.544