Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Over het Genootschap

Resultaat 2014

Staat van baten en lasten

De realisatie 2013-2014 loopt over de periode 1 november 2013 t/m 3 november 2014 en ziet er als volgt uit.

Inkomsten 

  Begroting Realisatie
Contributies 10000 13062
Bijdragen jaarvergadering 2000 2340
Inkomsten uit eigen vermogen 12000 12000
Totaal 24000 27402

Uitgaven

  Begroting Realisatie
Administratiekosten 3000 3018
Kosten Insinger 2900 3333
Drukwerk 1000 258
Beurzen en subsidies 6000 2500
Wetenschappelijke bijeenkomsten 1500 714
Representatie 800 770
Jaarvergadering 6000 6363
Medailles 1000 1500
Terugstorting contributie   120
Totaal 22200 18575
     
Resultaat +1800 +8827

 

 De voornaamste verschillen in begroting en realisatie zijn:

  • 3000 euro meer ontvangen aan contributies door betere systematiek innen contributies.
  • 800 euro minder aan uitgaven wetenschappelijke bijeenkomsten door vervallen bijeenkomst vanwege ziekte spreker
  • 3500 euro minder uitgaven aan beurzen en subsidies. Van de in oktober toegekende subsidies heeft nog geen afrekening plaatsgevonden.

Vermogen

Na afsluiting van het boekjaar 2014 is het eigen vermogen van het Genootschap als volgt opgebouwd:

 

   Stand 1/11/2012  Stand 31/10/2013
Vermogen beleggingsrekening  362.275 380.305*
Betaalrekening 17.727 25.211*
Spaarrekening 21.640 21.895
Totaal vermogen  401.642 427.411

* inclusief overstorting van 5000 euro van lopende rekening naar vermogensrekening