Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Over het Genootschap

Resultaat 2015

Staat van baten en lasten

De realisatie 2014-2015 loopt over de periode 1 november 2014 t/m 31 oktober 2015 en ziet er als volgt uit.

Inkomsten 

  Begroting Realisatie
Contributies 11000 11262
Bijdragen jaarvergadering 2000 4140
Inkomsten uit eigen vermogen 12000 12000
Totaal 25000 27402

Uitgaven

  Begroting Realisatie
Administratiekosten 3000 2947
Kosten Insinger 3500 5923
Drukwerk 1000 972
Beurzen en subsidies 10000 8600
Wetenschappelijke bijeenkomsten 1500 1299
Representatie 800 104
Jaarvergadering 6000 4430
Medailles 1000 661
Lustrumviering 225-jarig bestaan 4000 10000
Totaal 30800 34928
     
Resultaat -5800 -7527

 

 De voornaamste verschillen in begroting en realisatie zijn:

  • 2000 meer aan bijdragen Genootschapsdiner vanwege verrekening vooraf aan jaarvergadering ipv achteraf facturatie.
  • 2500 euro meer aan uitgaven kosten beheer aandelenportefeuille Insinger vanwege verandering in systematiek berekening kosten van het beheer. 
  • 6000 euro meer aan kosten voor lustrumactiviteit. Dit moet bezien worden in combinatie met de post "jaarvergdering". Met de keuze voor een andere locatie vindt vrijwel gehele betaling vooraf plaats i.p.v. een kleine aanbetaling vooraf en facturatie achteraf.
  • 1400 euro minder aan uitgaven beurzen; de activiteit waarvoor de beurs is toegekend heeft nog niet plaatsgevonden en derhalve de afrekening ook niet.

Vermogen

Na afsluiting van het boekjaar 2015 is het eigen vermogen van het Genootschap als volgt opgebouwd:

 

   Stand 1/11/2014  Stand 31/10/2015
Vermogen beleggingsrekening  380.305 388.212
Betaalrekening 25.211 23.253
Spaarrekening 21.895 22.078
Totaal vermogen 427.411 433.544