Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Over het Genootschap

Resultaat 2016

Staat van baten en lasten

De realisatie 2015-2016 loopt over de periode 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016 en ziet er als volgt uit.

Inkomsten 

  Begroting Realisatie
Contributies 11000 11735
Bijdragen jaarvergadering 3000 3845
Inkomsten uit eigen vermogen 12000 12000
Terugstortingen   375
Totaal 26000 27955

Uitgaven

  Begroting Realisatie
Administratiekosten 3000 2584
Kosten Insinger 6000 5751
Drukwerk 1500 894
Beurzen en subsidies 6000 5025
Wetenschappelijke bijeenkomsten 2000 415
Representatie 500 92
Jaarvergadering 6000 5720
Medailles 1000 775
Terugstorting contributie   140
Totaal 26000 21396
     
Resultaat 0 6559

 

 De voornaamste verschillen in begroting en realisatie zijn:

  • Terugstortingen (inkomsten) betreffen de terugstorting van teveel uitgekeerde administratiekosten en terugbetaling van het slaan van een replica van een medaille
  • Er is een wetenschappelijke bijeenkomst georganiseerd in plaats van twee. Voor deze bijeenkomst is de zaalhuur niet in rekening gebracht.

 

Vermogen

Na afsluiting van het boekjaar 2016 is het eigen vermogen van het Genootschap als volgt opgebouwd:

 

   Stand 1/11/2015  Stand 31/10/2016
Vermogen beleggingsrekening 388.212 378.609
Betaalrekening 23.253 35.564
Spaarrekening 22.078 22.187
Totaal vermogen 433.543 436.360