Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Over het Genootschap

Resultaat 2017

Staat van baten en lasten

De realisatie 2016-2017 loopt over de periode 1 november 2016 t/m 31 oktober 2017 en ziet er als volgt uit.

Inkomsten 

  Begroting Realisatie
Contributies 13000 10117
Bijdragen jaarvergadering 3000 3090
Inkomsten uit eigen vermogen 12000 15000
Totaal 28000 28207
     

Uitgaven

  Begroting Realisatie
Administratiekosten 3000 2338
Kosten Insinger 6000 5775
Drukwerk 2300 0
Beurzen en subsidies 7000 4000
Wetenschappelijke bijeenkomsten 2000 633
Representatie 500 187
Jaarvergadering 6000 5976
Medailles 1000 644
Terugstorting contributie   20
Totaal 27800 19573
     
Resultaat 200 8634

 

 De voornaamste verschillen in begroting en realisatie zijn:

  • Er is minder contributie geind, omdat de ledenwerving bij de VU (en daarmee een voorziene toename in leden) nog niet ten volle gestart is.
  • Tweemaal is de zaalhuur voor de wetenschappelijke bijeenkomsten niet in rekening gebracht door de organiserende partij.
  • Er zijn zeer weinig aanvragen geweest voor subsidies van wetenschappelijke activiteiten.
  • Er zijn geen drukkosten gemaakt; de Engelstalige informatiefolder zal in december 2017 verschijnen.
  • Er is een keer teveel inkomsten uit eigen vermogen overgemaakt naar de lopende rekening.

 

Vermogen

Na afsluiting van het boekjaar 2017 is het eigen vermogen van het Genootschap als volgt opgebouwd:

 

   Stand 1/11/2016  Stand 31/10/2017
Vermogen beleggingsrekening 378.486 380.854
Betaalrekening 35.564 49.972
Spaarrekening 22.187 22.238
Totaal vermogen 436.237 453.064