Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Over het Genootschap

Resultaat 2018

Staat van baten en lasten

De realisatie 2017-2018 loopt over de periode 1 november 2017 t/m 31 oktober 2018 en ziet er als volgt uit.

Inkomsten 

  Begroting Realisatie
Contributies 10000 10330
Bijdragen jaarvergadering 3000 2700
Inkomsten uit eigen vermogen 12000 12000
Legaat   635000
Totaal 25000 660030

Uitgaven

  Begroting Realisatie
Administratiekosten 3000 3205
Kosten Insinger 6000 7043
Drukwerk 1500 1194
Beurzen en subsidies 6000 7500
Wetenschappelijke bijeenkomsten 1000 268
Representatie 500 108
Jaarvergadering 6000 8749
Medailles 7500 10634
Terugstorting contributie   60
Notariskosten 1000 705
Totaal -7500 620565
Resultaat 200 8634

 

Vermogen

Na afsluiting van het boekjaar 2018 is het eigen vermogen van het Genootschap als volgt opgebouwd:

 

   Stand 1/11/2017  Stand 31/10/2018
Vermogen beleggingsrekening 380.854 357.916
Betaalrekening 49.972 660.030
Spaarrekening 22.238 22.260
Totaal vermogen 453.064 1.040.206